Едно от централните места сред ансамбъла от автентични средновековни постройки в крепостта Червен заемат руините на замъка на червенските владетели. Намират се на най-високото място в западната част на цитаделата, което още Карел Шкорпил е отбелязал в своя план като „самостоятелно платово укрепление“.
Руините на замъка са разкрити при археологически разкопки през 1962 – 1965 год. Преди това, теренът на който е разположен, предстaвлявал височина, образувана от огромно количество камъни и хоросан, покрита с пръст и обрасла с храсти.

Руините на замъка в крепостта Червен

От разкритите в България замъци червенският е сред най-големите и най-запазените – втори след двореца на търновските владетели. Основите му имат форма на неправилен трапец, наложила се от неравния терен. Обърнат е с по-широката си страна на юг, откъдето е останал отворен, но защитен от непристъпни скали. Централната му фасада гледа към главната улица и градския център. Площта, която заема замъка е около 2 дка. Стените му са дебели 1.20 – 1.40 м. Градени са от ломени камъни, споени с хоросан. Построен е бил на два етапа, които се проследяват в плана му. През първия етап, около края на XII или началото на XIII в., към трите му стени са изградени помещения, а в оградения двор е издигната църква. Вторият строителен етап се отнася до първата половина на XIV в. Тогава замъкът е разширен с долепени към източната му стена обширни помещения.

Замъкът в Червен

Замъкът се е издигал на няколко етажа. Приземните помещения представляват продълговати правоъгълници, някои с дължина повече от 20 м. Изпълнявали са стопански функции: складове, работилници, обори. Горните етажи са били жилищни. Запазена е основата на каменно стълбище, което е отвеждало към тях. Освен жилище и резиденция на феодала, замъкът е бил и крепост, пригодена за самостоятелна отбрана и готова да издържи на продължителна обсада. Свързан е с водоснабдителен проход, охраняван от най-високата и здрава кула – донжон, предназначена за последна отбрана. При археологическите проучвания, в едно от помещенията, са открити каменни топки за каменометателна машина: по всяка вероятност замъкът е разполагал с катапулт.
Днес, руините на средновековния замък в Червен свидетелстват за грандиозното строителство у нас в периода на Второто българско царство.

Руините на замъка в Червен
На преден план са разположени руините на болярската църква!