Цитаделата на Червен е охранявана от значителен градски гарнизон. По-голямата част от сградите на този гарнизон са разположени непосредствено до западната крепостна стена. Всъщност, тук е изграден цял комплекс за нуждите на военните. На долния му етаж са разположени стопанските помещения, а горния е жилищен. На това място са запазени само малка част от руините на този сложен комплекс. Сред археологическите находки тук са: голямо количество части от глинени съдове, значителен брой битови предмети – ножчета, огнива, железни токи, брусове за точене на ножове, налчета за обувки и др. Открити са и части от въоръжение и снаряжение – железни юзди, подкови, върхове за стрели и копия, алебарда, каменни топки за прашка (с различна големина) и за каменометна машина, части от железни ризници.

Казарми в Червен
Казармен комплекс до западната крепостна стена на цитаделата