Из “Житие на Теодосий Търновски”

Икона на св. Николай открита в Червен

Св. Теодосий Търновски е виден духовен и политически деец от XIV в., един от идеолозите на исихазма.

Сред оскъдните писмени сведения, даващи светлина относно духовния живот в Средновековния град Червен, е житието на Св. Теодосий Търновски. Негов автор е цариградския патриарх Калист.
От него научаваме за присъствието на Св.Теодосий Търновски в Червен.
[Киселков, В., “Житието на Св. Теодосий Търновски като исторически паметник.” С., 1926]

“Подобно на някой разумен и хитър търговец, който се надява на по-голяма печалба, като мислеше, че ще намери нещо по-велико той излезе от там с намерение да получи многоценния бисер според божествения евангелски глас и достигна едно място нарицаемо Червен. И като намери там манастира, той настояваше по всякакъв начин, щото игуменът, който стоеше по-горе не само по добродетел, но и по благочестие, и по непоколебима вяра, и по пазене на божиите правила, да го напъти в духовните (работи). И онзи божествен мъж, който притежаваше всичко, усърдно залягаше, щото и някой друг измежду човеците да проумее божествените заповеди и да привикне (с тях). И както някой (човек), който като знае изредно да обира зрели гроздове, иска да обере всичките, така и Теодосий, след като събра от своите съпостници всички (неща), що водят към добродетелта, веднага излезе оттам…”

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here