Разкопки – лято 2011 год.

Едно от най-важните открития през последните археологически години за Средновековния град Червен е поредната разкрита църква, 13-та поред. Тя е била разположена в междинната част, свързваща двете части на укрепения град – Цитаделата и Същинския град.

Църквата е типична за средновековието – малка, еднокорабна и едноапсидна. Изградена е била през XIII в. на територията на съществувал по-рано некропол. Aрхеологическите проучвания показват, че е била разрушена от земетресение. По-късно е била възстановена и дори съществувала за кратко в периода на османското владичество.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here