По повод Деня на парковете, международната природозащитна организация WWF съвместно с Дирекцията на ПП „Русенски лом”, организира цялостна кампания за популяризиране на Природния парк „Русенски лом” сред населението на град Русе и сред посетителите на Парка. Целта е да се повиши осведомеността им: какво поведение трябва да се спазва при посещение на Парка и какви опасности съществуват на територията му.

Долината на русенски лом

Ръководството на ПП „Русенски лом ” ще изпрати свои „посланници” в четири населени места: гр.Русе, с.Нисово, с.Писанец, с.Иваново. „Посланниците” – природозащитници ще раздават листовки с информация за ПП „Русенски лом” и ще представят възможностите за отдих, които парка предлага. Освен това те ще предоставят любопитна информация относно неговото уникално биологично разнообразие, както ще дават и информация, свързана с опазването му. Заедно с това в този ден ще се проведе и акция за почистване от отпадъци в района на археологическите резервати Ивановски скални църкви и Средновековния град Червен.

Чешма при село Сваленик