Изкуството при обработката на кост в Червен

Обработката на кост и рог е била широко разпостранена по нашите земи, а в периода на Второто българско царство този занаят се доразвива върху...

Исторически възстановки в Червен

В традиционен се превърна Средновековният фестивал, който се провежда през последните 10 години в празничните дни през месец май. Тогава, посетителите на Средновековния град...

Национален ден на приpодните паркове

По повод Деня на парковете, международната природозащитна организация WWF съвместно с Дирекцията на ПП „Русенски лом”, организира цялостна кампания за популяризиране на Природния парк...

Ранни проучвания в Червен

Кулата-столетница в Червен се забелязва от всички страни на днешното село. Така е било и през изминалите векове. Тя е привличала вниманието на пътешественици...