Червенските столетия

Краеведската книга на Юлия Христова – „Червенските столетия” е посветена на историята на селището и проследява развитието му (демографско, стопанско, социално, духовно) от основаването...

Легенда за падането на крепостта Червен – 1388 г.

В Букурещ, в музея „Чешмиджиу“, под големия бронзов часовник, който е отмервал целия живот на Молдовското княжество, е разгърнат пергамент, изписан със старобългарски букви....

Средновековни казарми в Червен

Цитаделата на Червен е охранявана от значителен градски гарнизон. По-голямата част от сградите на този гарнизон са разположени непосредствено до западната крепостна стена. Всъщност,...

Из „Житие на Теодосий Търновски“

Икона на св. Николай открита в ЧервенСв. Теодосий Търновски е виден духовен и политически деец от XIV в., един от идеолозите на исихазма.Сред оскъдните...

Вторият тунел в Червен

В северното подножие на Средновековния град Червен речната долина е малко по-широка. Местността от другата страна на реката се нарича „Селище“. Вероятно е била...

Бабинден в село Червен

Бабинден не е религиозен празник, но се намира на постоянно място в календара сред поредицата от зимни празници. Чества се на 8 януари (21...