“Малък рай” манастир

Скален манастир Червен

Наскоро, при един от малкото топли и слънчеви дни, екипът на cherven.eu проведе кратък излет сред красотите на Природния парк Русенски Лом. Тъй като продължителния зимен сезон се отрази неблагоприятно на физическата ни форма, решихме да не правим много голям преход. Но поради трудно проходимия терен експедицията ни продължи цели 5 часа, като се отдалечихме от село Червен на около 3 км. Крайната точка на нашата дестинация беше „Селската мера”. Така се нарича една широка поляна, разположена непосредствено до река Черни Лом. Тя е почти равноотдалечена от селата Кошов и Червен и се намира на границата между землищата им. На това място има поилище за животни и в миналото всеки ден тук са се събирали да пладнуват стада овце от двете села.

Малък рай манастир
Църквата на Малкия рай манастир

Сега обаче тази местност се оказа пуста и напълно безлюдна. Няма нито пастири, нито стада овце и кози, нито рибари или полски работници. Тук обаче се е съхранила чистата природа – все същото непресъхващо ромолене на реката, прекрасния свеж аромат на пролетните цветя и величествените скални масиви, съхранили в себе си непреходността на българската духовност. Високо в скалата, надвесени над реката, ясно личат изсечени помещения, останки от съществувалия на това място средновековен манастир. Той е известен под името “Малък рай”. Описан е от Карел Шкорпил при неговите проучвания в долината на ломовете.

Стълба към църката на Малкия рай манастир
Стълба към църката на Малкия рай манастир

Манастирът е бил изсечен в скалата и разположен на три нива. В по-долната му част помещенията са малки. Скално стълбище води нагоре, а в крайная си участък то навлиза в тесен стръмен коридор, прокопан в скалата. Коридорът отвежда в значително по-голямо помещение, където е била разположена църквата. Пространството в нея вероятно е било разделено на две части, посредством дървена преграда. Като застанем с лице към пропастта, пред нас се разкрива величествената гледка на долината, а нартиката на църквата остава вдясно от нас. Вляво се виждат правилните очертания на изсеченото основно помещение на църквата. Нейният таван някога е бил изписан, но вече няма следи от стенописи. Изключение прави само малък фрагмент, оцелял в един от ъглите на помещението. Рисунъкът му е много блед. На пода на църквата е изсечен гроб, а по стените се виждат много надписи (графити).

Скална църква до Червен
Коридорът, отвеждащ към скалната църква

“Малкият рай” манастир е един от няколкото скални обители, намиращи се в околностите на село Червен. Известно е, че през XIV в. привлечен от знанията в тях, тук е пребивавал идеологът на исихазма св. Теодосий Търновски.