Керамиката на Червен

Средновековна сграфито керамика от Червен

В Червен са открити многобройни фрагменти от разнообразни глинени съдове, а също така и някои изцяло запазени такива. Открити са и техни производствени съоръжения, като например пещи за изпичането им. Пещите, в които са се изпичали съдовете са били разположени предимно в периферната част на града. В тях се откриват глинени трикраки подставки (важни елементи в технoлогичния процес), които служат за разделянето на съдовете в процеса на изпичането им. Тези подставки са предотвратявали залепването на съдовете в пещта, а освен това са образували малки кухини, през които е преминавал горещия въздух.

Керамика от червен
На снимката: обикновена керамика от средновековния Червен

Керамиката разделяме на два вида: обикновена и художествена. Към обикновената керамика отнасяме съдовете, които служат за приготвяне на храна на огъня и за всекидневна употреба: гърнета, чаши, кани, стомни, свещници, лампи и др., които нямат художествена украса. Към тази група спадат съдовете, които не са покрити с глеч, покрити с безцветна глеч или със зелена глеч, нанесена хърху неизпечената повърхност.

Сграфито керамика от Червен
Сграфито керамика от Червен – 14 век

Тези, които са покрити с глеч върху бяла ангоба или имат рисунки от бяла ангоба се отнасят към художествената керамика. Художествената керамика в Червен е украсена с техниката сграфито. При тази техника съдовете се покриват с бяла ангоба. След нейното засъхване се гравират желаните орнаменти и съдът се изпича. След изпичането, той се покрива с прозрачни и цветни глазури и повторно се пече.

Най-честите форми, които са намерили място в украсата на червенската керамика са стилизирани растителни мотиви, различни геометрични орнаменти – кръстове, розети, карета и др. На дъната на паниците се срещат изображения на птици, понякога на митични същества – змейове, лами, също и схематични човешки изображения.