Още при навлизане в Цитаделата, пред нас се появяват руините на най-защитената жилищна част на града. Жилищата, построени тук, са били оградени от всички страни от високи крепостни стени с изключение от южната, откъдето обаче отвесните скали са естествена защита. На места тези скали са с височина дo 80 м. Жилищната част е плътно застроена, а сградите са разположени в успоредни редици. Постройките са изградени на малка площ и са разположени от двете страни на централната градска улица (широка не повече от 2 м). Естествената денивелация на терена е наложила амфитеатрално (терасовидно) застрояване, което може би е придавало известно очарование на градския силует в тази част. Тесни улички, с ширина 0.5 – 0.80 м са се провирали сред жилищата. В наши дни е трудно да си представим преминаването по тях.

Жилища в Червен

Археологическите проучвания извършени в тази част имат принос за обогатяване на представите ни за средновековното жилище. Нека отново напомним, че тук площта е силно ограничена и това е наложило постройките да бъдат малки. За сметка на това обаче, те се издигали на височина. Затова, че е имало горни етажи, подсказват както дебелината на разкритите им основи, така и наличието на “гнезда” за подпорните греди, които са ги поддържали. Повечето средновековни жилища в Цитаделата са били едноделни, т.е. в основите им, е имало една единствена стая, а до горния етаж се е достигало чрез дървена вътрешна стълба. Долният етаж е формиран в изсечената скала и доизграден от ломени камъни, споени с кал, а горният при някои жилища е бил направен от плет, измазан с глина, при други е бил иззидан от керпичи. При проучването са разкрити следи от направени глинени печки (камини) за отопление. Те са отоплявали втория етаж, но понякога за отопление е служело единствено съжителството с домашните животни, които са нощували на първия.

Тази жилищна част най-вероятно е обитавана от гражданите с по-висок социален статут, тъй като там сигурността е била най-голяма. Те са били предимно занаятчии и търговци, но както сами се досещате, се е налагало да понасят неудобствата на ограничената площ. Въпреки, че в средновековния град не е имало нито канализация, нито водопровод, археологическите находки показват, че в малките си жилища червенските жители са извършвали редица домакински, а дори и някои занаятчийски дейности.