Исторически възстановки в Червен

Исторически възстановки в Червен

В традиционен се превърна Средновековният фестивал, който се провежда през последните 10 години в празничните дни през месец май. Тогава, посетителите на Средновековния град Червен имат възможността да се насладят на богато представената програма и да се потопят изцяло в средновната атмосфера, пресъздавана от дружествата за възстановки. Демонстрират се войнски умения. Представят се и много средновековни занаяти: тъкачество, шивачество, обущарство, ковашко майсторство, бродерия и др.
Исторически възстановки в крепостта Червен

Сред участиците най-често присъстват представители на сдружение „Чигот” – Варна, на средновековно общество „Modvs Vivendi”– София, на 18 Етърски Н. В. полк – В. Търново и др.