Фортификация

Западната стена на Червен
Средновековен град Червен
Източната крепостна стена на цитаделата в Червен
Средновековен град Червен
Ранно-византийско строителство
Контрафорсите на замъка в Червен
Контрафорсите на замъка