Археологическо лято – 2017 г.

Археологичеки лято - 2017

Археологическото лято 2017 стартира на 10 юли, като в рамките на един месец се проучва напълно нова крепостна зона. Вниманието на специалистите е насочено към западната част на средновековния град, където е разположена втора крепостна стена. Ръководител на проучването е археологът Стоян Йорданов. Както и минали години, участват студенти от различни университети в Обединеното кралство по програма Еразъм+. В археологическите разкопки през този сезон вземат участие и колеги специалисти от Русе, Сливен, Клисура и Павликени.

Още в първите дни на проучването става ясно, че разкопаваната структурата е основа на църква – четиринадесетата, разкрита до момента на територията на Средновековния Червен. Тя е разположена от едната страна на крепостната порта, с ширина от 6 метра и вероятна дължина – 13 метра. Размерите и начинът на градеж я отвеждат сред най-представителните храмове на територията на средновековния град. От северната страна на църковната постройка, както и в нейната вътрешност се разкриват четири гробни камери. Разкрити са множество фрагменти от стенописи в разнообразни цветови нюанси, които някога са украсявали стените на постройката. Вероятната датировка за храма е ХІV век.