История

Средновековният град-крепост Червен е един от най-значимите военно-административни, църковно-културни и стопански центрове на Второто българско царство (XII – XIV в.). Стратегическото му местоположение, благоприятните условия в долината на р. „Русенски лом” и близостта до столицата Търново предопределят неговото развитие. Изграденият укрепен град е разположен на висок скален рид, ограден от реката и до днес е запазил големи части от сложната си укрепителната система.

Значението на града нараства след 1235 г., когато става седалище на средновековната българска Червенска митрополия. Засегнат е от татарското нашествие през 1242 г., превзет е от византийска войска по време на царуването на цар Ивайло, а през 1388 г. от османските турци.

Развитието на Червен достига своя разцвет през XIV в., когато неговата територия нараства значително – около 1 кв км и се превръща в стопански център с развити желязодобив, строителство и дървообработване, битови и художествени занаяти.

Червен обогатява представите ни за градоустройството на средновековните български градове и техния стопански живот, както и допринася за изучаването на средновековната българска култура.
Разкрити са: голям феодален замък, крепостни стени, подземни водоснабдителни проходи, обществено-административни сгради, 14 църкви, улична мрежа, жилищни сгради и работилници. Напълно запазена е триетажна крепостна кула.