По цялото поречие на река Русенски лом има следи от скални църкви, килии и манастири. Изключение не прави и село Червен. В неговите околности са били разположение редица такива. Останките на скалните църкви, разположени в района на крепостта Червен са изследвани и описани от Карел Шкорпил още в началото на XX век.

Ако излезете от "Аврамовската махала" на с. Червен и следвате левия бряг на р. Черни лом, по посока към с. Кошов, ще се впечатлите от уникалната природа на Природния парк, а може би ще усетите и естествено формираната атмосфера на уединение, която долината предава на своите "гости". Отдясно ще ви следва реката, която тече монотонно между брегове, обрасли с гъсти върби, а отляво ще ви придружават скалите-великани, с множество различни скални образования и ниши в тях. Погледа ви ще привлече голямо помещение, изсечено невисоко в скалата, с ширина около 10 м. В него ясно личат жлебове и дупки, което показва, че от външната си страна то е било затворено с дървена стена. Ако се изкачите по многовековните автентични стъпала и влезете в помещението, ще видите олтарна ниша и изсечени в скалата 7 гробни камери.

Стенописи в Червен
Фрагменти от стенописи при скалната църква в „Москов дол“

Някога това е било църква, изцяло изписана. Днес за запазени само отделни фрагменти от стенописи, но те ясно разкриват сцените: "Благовещение", "Дейзис", "Горящият храст", "Обрус", "Исаево дърво", "Ад" и др. Тук не е извършвана консервация на стенописите. Te са били значително по-запазени допреди столетие.

Скална църква до Червен
Фрагменти от стенописи при скалната църква в „Москов дол“
Скална църква в Червен
Гробни камери при скалната църква в местността „Москов дол“

Стенописите на църквата се отличават със съвършенство на рисунъка, което проличава в пластичното, живописно и реалистично третиране на образите. Въз основа на сюжета, иконографията и стиловите особености, цървата се отнася към началото на XIV в. и е изографисана в стила на Търновската иконописна школа.